Servicii ISCIR

In cadrul departamentului de consultanta al companiei noastre a fost dezvoltat un compartiment de prestare servicii ISCIR, si anume servicii de operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor).

In cadrul prestarii de servicii RSVTI asiguram:

  • evidenta mecanismelor de ridicat si a instalatiilor de presiune si urmarirea efectuarii la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;
  • urmarirea pregatirii mecanismelor de ridicat, a instalatiilor de presiune si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale;
  • urmarirea realizarii la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale;
  • examinarea în mod regulat a registrului de evidenta a supravegherii si luarea de masuri pentru remedierea imediata a defectiunilor semnalate;
  • instructajul profesional si de securitate si sanatate in munca cu personalul de manevrare, o data pe semestru.

 

Departamentul dispune de specialisti – personal abilitat de Ministerul Muncii si Egalitatii de Sanse si Ministerul de Interne.