Servicii SSM

S.C. FIRE CONSULTING S.R.L.  prin personalul sau abilitat poate realiza in conformitate cu Legea 319 / 2006 următoarele:

1. Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala
Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de muncă. Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor.

Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, fiecare societate are obligatia de a fi in posesia unei evaluări de riscuri de accidentare si/sau imbolnăvire profesională.

Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.

2. Intocmirea unui dosar de SSM, care va cuprinde in conformitate cu legislatia in vigoare următoarele:

 • decizii de organizarea activitatii pe locurile de munca
 • tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
 • instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
 • tematici generale aplicabile pentru toate locurile de munca
 • normative de acordare a echipamentelor individuale de protectie;
 • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (daca este cazul);
 • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (daca este cazul);

3. Consultanta periodică lunară sau trimestrială (în functie de specificul activitatii ),  care cuprinde:

 • Consultanţă în vederea efectuării instruirii de securitate a muncii, precum şi a testării cunoştinţelor pe categoriile de personal stabilite de conducerea unităţii contractante, în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 319/2006;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
 • Ţinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, stivuitoristi, etc.);
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 şi a Legea nr. 319/2006 art. 29 alin. (1) lit. a; ( Nota: cercetarea evenimentelor se face la solicitarea expresa a beneficiarului si se taxeaza separat  / eveniment )
 • Întocmirea de rapoarte si liste prevazute in Hotararile Guvernului
 • Participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor